top of page

Afterschool Crafting ( subscription)

Aftherschool crafting is elke Woensdag, donderdag en vrijdag kom ontdek.

  • 1 uu 30 minuten
  • 20 euro
  • Televisiestraat

Beschrijving van de dienst

De school is uit, blijf kalm, want we hebben naschoolse kunst en creativiteit workshop. We beginnen elke woensdag, donderdag en vrijdag met onze kunst- en creatieve workshopsessie (tweetalige lessen) Onze kunstlessen zijn geïnspireerd op deze 3 onderwerpen beeldhouwkunst, schilderkunst en dans & kunst. We zullen onze motorische vaardigheden, sensorische vaardigheden en sociale vaardigheden omarmen. En ook wij worden geïnspireerd door kunstenaars als Vincent Van Gogh, Pablo Picaso, Rembrandt en nog veel meer........ De kinderen worden begeleid door juf Stacy. De kinderen krijgen de kans om hun creativiteit te omarmen die ze gaan ontdekken en creëren met verschillende technieken. Wij geloven door je eigen creatie te maken. Dat jouw kunst werkelijk een van de mooiste is. Jij bent de kunstenaar, alles wat je maakt is mooi en creatief. Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar Is uw kind 3,5 jaar oud dan hebben wij een makkelijke versie. Is een abonnementskaart waar je binnen 3 maanden gebruik van kunt maken. Kies welke dagen je wilt deelnemen. Je betaalt voor 4 keer voor het gebruik van je abonnement. De eerste les is gratis, je komt in totaal 5 keer. Deze kaart is handig om te gebruiken als je een studiedag van school hebt of een vrije dag van school. Engels versie: School is out , keep calm because we have the after school art & creative workshop. We will start with our art & creative workshop session every Wednesday, Thursday and Friday (bilingual classes) Our art classes are inspired by this 3 topics sculpture, painting and dance & art. We will be embracing our motor skils, sensory skils, social skils. And also we are inspired by artist such as Vincent Van Gogh, Pablo Picaso, Rembrandt and many more........ The children will be guided by Teacher Stacy. The kids get the chance to embrace their creativity they will be exploring and creating with different techniques. We believe by making your own creation. That your art is truly one of the most beautiful. You are the artist, everything you make is beautiful and creative. Suited for ages 4 till 10 years old Is your child 3,5 years old then we have a easy version. Is a subscription card that you can use within 3 months. Choose which days you would like to participate. You pay for using your subscription 4 times. The first lesson is free, you come 5 times in total. This card is useful to use if you have a study day from school or a day off from school.


Aankomende sessies


Contactgegevens

  • Televisiestraat 2, The Hague, Netherlands

    laurantstylist@gmail.com


bottom of page